تکریم بیماران، جلب اعتماد بیماران و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت
از اولویت های این درمانگاه است.

کلینیک سلامت روان

مشاوره

کلینیک سلامت روان

روان درمانی

کلینیک سلامت روان

هیپنوتراپی

کلینیک سلامت روان

روان سنجی

کلینیک سلامت روان

نورولوژی

کلینیک سلامت روان

گفتار درمانی

کلینیک سلامت روان

نوروتراپی

کلینیک سلامت روان

روانپرشکی

کارگاه های آموزشی

جدیدترین کارگاه های کلینیک رسا

همکاران ما

پزشکان کلینیک رسا

آمار ما

مجموعه درمانی یارا با بیش از چهل سال سابقه خدمات درمانی گسترده

588+بیماران ما
24+کادر درمان
40+سال سابقه

نظرات مشتریان

قدردانی و پشتیبانی مشتریان

بهترین پاداش برای ماست

از وبلاگ

دانستنی های پزشکی و سلامت

روانشناسان ما

دکتر لیلا ارجمند زاده

مدیر اجرایی دپارتمان روانشناسی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

نگار احمدوند

مدیر اجرایی دپارتمان روانپزشکی پلی کلینیک رسا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فرشته نیکخواه

مدیر اجرایی دپارتمان روانسنجی پلی کلینیک رسا

کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی

دکتر ساسان امیری

روانپزشک پلی کلینیک رسا

فلوشیپ بیمارستان امام خمینی

دکتر علیرضا بهرامی

درمانگر پلی کلینیک رسا

دکترا روانشناسی و پزشک

مصطفی بابایی

مشاور تحصیلی پلی کلینیک رسا

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نفیسه باقری

درمانگر کودک و نوجوان پلی کلینیک رسا

دانشجو کارشناسی ارشد رواشناسی

دکتر ریحانه جباری

روان درمانگر پلی کلینیک رسا

دکترا روانشناسی عمومی

دکتر هانیه زائر رضایی

روان درمانگر کودک و نوجوان و فردی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

دکتر مهدی عنبری

درمانگر توسعه فردی و تحصیلی پلی کلینیک رسا

دکترا روانشناسی تربیتی از مالزی

عارفه عشراقیه

روان درمانگر کودک و نوجوان و فردی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

دکتر مجید عرفانی

درمانگر و مدرس پلی کلینیک رسا

پسا دکترا نوروساینس

دکتر غلامرضا کرمی

روانپزشک پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی

دکتر محمدرضا فخر طباطبایی

پزشک و هیبنوتراپ پلی کلینیک رسا

ارشد روانشناسی و دکترا حرفه ای

دکتر سینا قاسمی

روانپزشک و سکس تراپ پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی عمومی

دکتر اعظم مدحی

درمانگر زوج و اختلال اضطرابی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی عمومی

نرگس محمودی

روان درمانگر فردی پلی کلینیک رسا

کترشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دکتر فاطمه نیکوئی

روان درمانگر زوج و مدرس پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی

زهرا نوروزی

درمانگر پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

دکتر مجید عرفانی

درمانگر و مدرس پلی کلینیک رسا

پسا دکترا نوروساینس