به نظر می‌رسد برخی از الزامات حقوقی نیازمند آموزش و آگاهی‌های عمومی است. گاهی اولویت ها تغییر می‌کنند با توجه به پيچيدگي های جامعه امروز، قوانین جدید و نحوه اجرای آن نیز متفاوت است. آشنایی با قوانین و اطلاع از حقوق، یک ضرورت محسوب می‌شود. بعضی از سرفصل های مهم نیازمند آموزش و مشاوره به صورت کلی به شرح ذیل میباشد.

۱_آشنایی با حقوق و تکالیف قبل از ازدواج. ۲_مشاوره در زمینه های طلاق ،نفقه،مهریه‌،حضانت‌ و موارد مرتبط. ۳_آموزش کاربردی تنظیم دادخواست و لایحه نویسی حرفه ای ۳_ آموزش‌های حقوقی کاربردی در زمینه ماموریت‌های وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ۴_ارزیابی حقوقی کارکنان دولت جهت ارتقا و تغییر وضعیت استخدامی.